Śpasy, czyli zabawa po góralsku

 
Śpasy to doskonała forma zabawy osadzona mocno w góralszczyźnie. Śpasy mogą być przeprowadzone zarówno w plenerze jak i w budynku (hotel, karczma). Są idealnym dodatkiem do regionalnej kolacji.
Na „ceperskiej“ imprezie pojawiają się zbójnicy z góralkami. Od tego momentu zabawa przebiega na ich warunkach. Kilku ceprów zostaje porwanych przez zbójników. Wykup zakładników polega na realizowaniu zadań wyznaczanych przez górali.
 
Niektóre z zadań, z którymi zmierzą się uczestnicy:
·       rozpoznawanie różnych gatunków sera
·       konkurs tańca zbójnickiego
·       grupowe spożywanie okowity podanej na narcie
·       cięcie drewnianych bali ręczną piłą
·       precyzyjne wbijanie gwoździ
·       góralska próba siły

Uczestnicy są nagradzani za poprawne wykonanie zadań.
Na zakończenie śpasów uczestnicy składają zbójecką przysięgę. Wybierani  są również Gaździna i Harnaś wieczoru. Cała impreza ma bogatą oprawę muzyczną (kapela), w zabawie biorą również udział pary taneczne, które nie tylko prezentują góralskie tańce i śpiew, ale także wciągają uczestników do wspólnej zabawy.


Góralskie Śpasy Zakopane

Imprezy regionalne Zakopane