Szkolenia telemarkowe dla początkujących i zaawansowanych


Telemark, pomimo małej popularnośći, jest najstarszą i najpiękniejszą techniką narciarską. Przejazd techniką telemark po polskich stokach zawsze wzbudza zainteresowanie i zachwyt. Jeśli chcesz się wyróżnić w tłumie narciarzy, proponuję naukę i doskonalenie jazdy techniką telemark na wszystkich poziomach zaawansowania. Organizuję dojazd na stok. Pomogę również w wypożyczeniu sprzętu.


Szkolenia indywidualne organizowane przez TATRA ADVENTURE pozwalają na osiągnięcie najszybszych postępów, gdyż instruktor całą uwagę poświęca swojemu uczniowi. Zajęcia prowadzone są według programu nauczania telemarku Polskiego Związku Narciarskiego i przebiegają w bardzo intensywnej formie. Każdy z bloków zajęć poprzedzony jest rozgrzewką, co znacznie zmniejsza ryzyko kontuzji. Po lekcji instruktor omawia jej przebieg dając wskazówki i wskazując ćwiczenia, które uczeń może wykonywać we własnym zakresie.
 

Szkolenie indywidualne może być również prowadzone w małych grupach (maksymalnie 5 osób). W tak małej grupie skuteczność jest równie duża, a koszt na osobę znacznie się obniża.


Biorąc pod uwagę efektywność zajęć narciarskich, szkolenie prowadzimy w blokach 3-godzinnych:

·      Szkolenie półdniowe – 3 godziny na stoku
·      Szkolenie całodzienne –  6 godzin na stoku (z godzinną przerwą w połowie zajęć)
 
 

Telemark Zakopane
Telrmark Tatry Kasprowy Wierch